Клима уреди

 • Полнење на авто клима
 • Поправка и монтажа на компресор
 • Поправка на комплетната фреонска инсталација
 • Поправка на сите видови цевки
 • Поправка и промена на ладњаци

Механика

 • Поправка на механички проблеми на вашето возило
 • Промена на масло и филтри
 • Промена на сет ребраст и клинест каиш
 • Промена на плочки, гуртни, дискови
 • Чистење на дизни со ултразвук
 • Промена на јабучици, спони, рамена и сл.
 • Промена на амортизери

Електроника

 • Поправка на електрични стакла
 • Монтажа на централно заклучување
 • Монтажа на алармен систем
 • Монтажа на паркинг сензори
 • Промена на сите видови на сензори
 • Поправка на брави
 • Изработка и кодирање на клучеви
 • Поправка на алтернатор
 • Поправка на алнасер
 • Поправка на аирбег
 • Поправка на моторен компјутер
 • Поправка на инсталација

Дијагностика

 • Отстранување на грешки во моториот компјутер
 • Отстранување на DPF Филтер
 • Отстранување на EGR
 • Чип тјунин

Декарбонизација на мотор

Постапката “Декарбонизација на мотор” претставува чистење на внатрешноста на моторот од наслаги на гареж, контролирана со вбризгување на поголема количина HHО гас (водород и кислород) преку усисната грана на моторот, за мотори со внатрешно согоруванје (СУС) кои како погонско гориво користат дизел, бензин, ТНГ или ЦНГ.
HHO гасот (водород и кислород гас) се добива со електрохемиска постапка на електролиза на дестилирана или деминерализирана вода. Целата технологија е спакувана во едан уред опремен со електроника која го следи целокупниот процес. Во зависност од зафатнината на моторот, точно е дефинирана количината на HHO гас која е потребна за квалитетен ефект на декарбонизација на моторот и делови на издувниот систем, во времетраење од 30 минути.

HHО гасот е смеса на водород (H) и кислород (О). Најважниот елемент во оваа смеса е водородот (H). Кога водородот (H2) ке навлезе во компресиониот простор на моторот, високата температура во моторот предизвикува молекулите на водород (H2) “да се разделат” на протони од водород (2H+). Активниот H+ реагира со јаглеродот, талогот и оксидните супстанци во моторот. Јаглеродот и талогот хемиски се трансформираат у јаглероводород (HC) во гасовита состојба и како резултат на притисокот преку издувниот систем на моторот се исфрлаат во атмосферата.

Работно време

Понеделник
8:00-18:00
Вторник
8:00-18:00
Среда
8:00-18:00
Четврток
8:00-18:00
Петок
8:00-18:00
Сабота
8:00-17:00
Недела
Затворено