Авто Контрол е приватна станица за технички преглед и сервис на моторни возила во Република Македонија.Станицата ги исполнува сите национални и меѓународни стандарди за вршење на дејноста: контрола, технички преглед и регистрација на моторни возила.
Покрај овие услуги Авто Контрол со својот сервис нуди голем број на услуги за кои можете повеќе да се информирате преку нашата веб страна.
Авто Контрол е составен од млад тим на професионалци, модерна опрема и пријатна атмосфера, со најниски цени.
Главен стремеж на Авто Контрол е да изгради пријатна атмосфера и соработка со секој од нашите клиенти.Се надеваме дека ќе бидете задоволни од нашите услуги, и за било каква помош ќе се обратите кај нашиот тим.

Искрено Ваш,
Авто Контрол – Прилеп